Về chúng tôi

Chúng tôi giúp chuyển hóa con người và doanh nghiệp của bạn thành những câu chuyện thành công.

Chúng tôi là ai

Tất cả các CEO/Doanh nhân đều cam kết và đặt ra các mục đích và mục tiêu. Bạn cũng có những cam kết với các nhà đầu tư, nhóm, khách hàng và gia đình mình. Red Group ở đây đểgiúp bạn giữ những lời cam kết đó.

Red Group luôn sẵn sàng giúp bạn đạt được mục tiêu và thực hiện cam kết của mình. Với những kinh nghiệm lãnh đạo của CEO Alexandre Roso trước đây, chúng tôi hiểu rõ những thách thức bạn đang phải đối mặt.

Trong hơn 20 năm ở Châu Á, Alexandre Rosso đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và thương mại, lãnh đạo các công ty đa quốc gia lãnh đạo các công ty đa quốc gia, các nhóm đa văn hóa và đa chức năng,

Alexandre Rosso đến Việt Nam vào năm 2017 và sau vai trò Giám đốc điều hành tại Công ty Nguyễn Kim. Anh quyết định ở lại Việt Nam và mong muốn đóng góp cho đất nước mến khách này bằng cách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế với những kinh nghiệm của mình, chủ yếu với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

who we are - red group vietnam
Our Mission - Red Group Vietnam

Sứ mệnh của chúng tôi

Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và xã hội tại Việt Nam bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam phát triển nhanh chóng.

Tư vấn các khuyến nghị thực tế và khả thi để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam đưa ra quyết định tốt nhất để phát triển thành công doanh nghiệp của mình.

Tầm nhìn của chúng tôi

Trở thành nhà cung cấp tư vấn chiến lược quan trọng, có uy tín và được tôn trọng nhất để xây dựng và thực thi các chiến lược tăng trưởng trên toàn nền kinh tế Việt Nam.

Trở thành chuyên gia đáng tin cậy trong các lĩnh vực chuyên môn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.