Các Dịch Vụ Coaching

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Khai vấn cho CEO/Nhà sáng lập/Nhà điều hành để hỗ trợ họ xác định mục tiêu, tạo chiến lược  và thúc đẩy hiệu suất chung của tổ chức.

Chúng tôi giúp bạn

business coaching red group vietnam

Khai vấn kinh doanh

Chúng tôi sẽ hỗ trợ và hướng dẫn chủ doanh nghiệp điều hành bằng cách giúp làm rõ tầm nhìn doanh nghiệp để phù hợp với mục tiêu cá nhân.

Chúng tôi sẽ đưa doanh nghiệp của bạn từ vị trí hiện tại đến nơi mà bạn mong muốn.

leadership red group vietnam coaching

Khai vấn lãnh đạo

Chúng tôi sẽ giúp các cá nhân muốn xây dựng và phát triển kỹ năng lãnh đạo, bất kể ở mức độ đóng góp cá nhân, quản lý hay quản lý cấp cao.

Mục đích cụ thể là giúp bạn phát triển những kỹ năng và năng lực của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo trong một tổ chức.

executive coaching red group vietnam

Khai vấn điều hành

Nhằm mục đích xây dựng đội ngũ Giám đốc điều hành / Người sáng lập / Quản lý cấp cao, giám đốc và những người nắm các vị trí chủ chốt chính của tổ chức. Phản ánh tới các nhà lãnh đạo cấp cao về hiệu suất và vai trò của đội ngũ này với mục đích nâng cao tầm ảnh hưởng của họ.

team coaching red group vietnam

Khai vấn nhóm

Chúng tôi sẽ hỗ trợ trong môi trường tổ chức, với mục đích cải thiện hiệu suất của các nhóm làm việc. Việc khai vấn này có thể được thực hiện một – một hoặc đồng thời cho toàn bộ nhóm, hoặc kết hợp cả hai.

Các sản phẩm khai vấn CEO

executive coaching red group vietnam
Our Mission - Red Group Vietnam

Bạn Cần Người Hướng Dẫn Cho Riêng Mình?