Các dịch vụ

Chúng tôi giúp bạn thành công bằng cách chuyển hóa con người và doanh nghiệp của bạn.

Công việc của chúng tôi

coaching services red group vietnam

Các Dịch Vụ Coaching

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Khai vấn cho CEO/Nhà sáng lập/Nhà điều hành để hỗ trợ họ xác định mục tiêu, tạo chiến lược và thúc đẩy hiệu suất chung của tổ chức.

consulting service red group vietnam

Các dịch vụ tư vấn

Chúng tôi tư vấn cho các dự án cũng như những vấn đề phát sinh để đạt được kết quả cụ thể.

training services red group vietnam

Dịch Vụ Đào Tạo

Chúng tôi thực hiện đào tạo theo các nhiệm vụ Coaching / Tư vấn trước đó để đảm bảo lộ trình đã xác định sẽ được hỗ trợ bởi các chương trình đào tạo phù hợp.

International development

Phát Triển Mang Tầm Quốc Tế

Chúng tôi phát triển thị trường quốc tế bằng cách hỗ trợ các công ty Việt Nam xuất khẩu sản phẩm / tri thức của họ ra nước ngoài với chiến lược mở rộng quốc tế phù hợp.

Bạn Muốn Đưa Công Ty Của Bạn Lên Một Tầm Cao Mới?